Διεκπεραιώνεται μέσω φυσικής παρουσίας στα ΚΕΠ
* Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
* Κωδικός υπηρεσίας: 0193
* Κόστος: Εξαρτάται από την κατηγορία (κυβικά εκατοστά του κινητήρα) του οχήματος.
* Ιστοσελίδα: https://www.ermis.gov.gr
* Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1030/Β΄/07.08.2002


Περιγραφή
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).
Δικαιολογητικά

* Επικυρωμένα αντίγραφα δελτίων ταυτότητας πωλητή και αγοραστή
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
* Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
* Αίτηση μεταβίβασης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
(Απαραίτητο έγγραφο)
* Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
* Τέλος μεταβίβασης αξίας αυτοκινήτου 100 
* Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη


Διαδικασία
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης , προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

* Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
* Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
* Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
* Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.

Τέλη μεταβίβασης:

* ΕΙΧ-ΔΙΧ (ΚΕΑ-1376) Κατηγορία Α Κυβικά 51-400 (Ευρώ 30),
* Κατηγορία Β Κυβικά 401-800 (Ευρώ 45),
* Κατηγορία Γ Κυβικά 801-1300 (Ευρώ 60),
* Κατηγορία Δ Κυβικά 1301-1600 (Ευρώ 90),
* Κατηγορία Ε Κυβικά 1601-1900 (Ευρώ 120),
* Κατηγορία ΣΤ Κυβικά 1901-2500 (Ευρώ 145),
* Κατηγορία Ζ Κυβικά 2501-ΑΝΩ (Ευρώ 205),

Τέλη Ταξιν/σης Άδειας (ΚΑΕ-1374), ΕΙΧ ΕΥΡΩ 75 ΠΑΓΙ&O micron; + ΤΕΛΗ, ΔΙΧ ΕΥΡΩ 9 ΠΑΓΙΟ + ΤΕΛΗ.